Stichting ChessQueens

Stichting ChessQueens

www.chessqueens.nl/  Chessqueens zetten zich binnen- en buiten de schaakwereld in om meer bekendheid en een stimulans te geven aan vrouwen en meisjesschaak.