Historie van een schaakvereniging

In het vroege voorjaar van 1953 kwamen enkele personen met het plan om de enkele jaren daarvoor over de kop gegane schaakvereniging weer nieuw leven in te blazen. We hebben het over de heren: J. v.Egmond, T.v/d Bosch, J.Colijn, H. v/d Vliet, H. Boele en G. Snatersen. Na enkel voorbereidende besprekingen werd tijdens een bijeenkomst in het verenigingsgebouw op 29 maart 1953 onder leiding van de heer J. Colijn, besloten tot de oprichting van een ‘voorlopige’ Dam- en Schaakvereniging waarvoor zich 21 personen opgaven. Als speelavond werd de maandagavond gekozen.

Na een jaar gezellig samenzijn werd besloten tot de definitieve oprichting van alléén een schaakvereniging onder de naam, ‘Schaakvereniging Koudekerk'. De dammers uit het gezelschap waren inmiddels overgegaan naar een nieuw opgerichte damvereniging. Het ledental was hierdoor gedaald van 21 naar 16 leden. In de daarop volgende jaren was het moeilijk het hoofd boven water te houden. Het ledental was verder gedaald naar 12. Voor het spelen van de competitie mocht gebruik worden gemaakt van de huiskamer van de heer G. de Wit. Er waren toen al de paas- en kerstwedstrijden met de bijpassende lekkernijen. Ook waren er de eerste vriendschappelijke wedstrijden tegen o.a. Aarlanderveen en Leithen.

Na enige tijd gastvrijheid te hebben genoten bij Mevr. de Wit, die hiervoor werd beloond door het aanbieden van een nieuw behangetje voor haar woonkamer, werd op de ledenvergadering voorafgaande aan het seizoen 1959-1960 besloten, voor de speelavonden gebruik te gaan maken van de kapsalon van de Heer de Witte en wel voor het bedrag van f 1,50 per week. De contributie werd verhoogd van 30 cent naar 40 cent per week en er werden, in verband met de opbergruimte in een hoekkast, drie losse tafels gemaakt van elk één bij twee meter.

Na al deze vernieuwingen werd de start van het seizoen 1959-1960 gevierd met een simultaan tegen de heer Demmendaal, een van de beste schakers van LSG, die hiervoor speciaal was uitgenodigd. Ook is leuk te vermelden dat de vereniging in november van het betreffende jaar van de damvereniging Ter Aar tien klokken kon overnemen voor een bedrag van f 50,- . De vaart kwam er in en er volgden enkele belangrijke jaren voor de vereniging. Tijden de jaarvergadering van 1960 werden een huishoudelijk reglement en statuten goedgekeurd. Verder werd er besloten om per 1 september van dat jaar lid te worden van de Leidse Schaakbond. In dit eerste seizoen bij de bond werd al direct, met maar liefst twee tientallen, deelgenomen in de derde klasse A. Dat niet iedereen op een zelfde niveau speelde getuige de resultaten van de betreffende teams. Het eerste tiental werd kampioen met 12 matchpunten en 35½ bordpunten terwijl het tweede tiental laatste werd met 1 matchpunt en 21½ bordpunten. Dat de leden toen erg enthousiast waren bewijst dat er na het winterseizoen, in verband met het behaalde kampioenschap van het eerste tiental, ook nog een zomercompetitie werd gespeeld met een gongwedstrijd en een prijzenpot van f 100 ,-. Bij het 10 jarig bestaan van de vereniging waren er 28 leden.

We maken een sprongetje. Na de samenvoeging van Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk a/d Rijn tot de gemeente Rijnwoude is de naam gewijzigd in Schaakvereniging ‘Rijnwoude’ (SVR), een kleine maar hechte vriendenclub van schaakliefhebbers. Na de fusie met Aarlanderveen werd de naam veranderd in Schaakvereniging Reynaerde.
Voor onze vaste speelavond vonden we elke maandagavond gastvrijheid in Onder Dak te Koudekerk aan den Rijn, echter de coronacrisis veranderde veel, een nieuwe speelgelegenheid midden in het groenste hart van Holland nabij Molenviergang Aarlanderveen in het prachtige veenweidelandschap bij Recreatieboerderij De Vooruitgang, en na twee seizoenen verdergaande samenwerking uiteindelijk samenvoeging van SSN A (v/h Schaak Sociëteit Nieuwkoop) met Schaakvereniging Reynaerde. Na de samenvoeging telde de schaakvereniging 28 leden.

...wordt vervolgd.

--- Schaakvereniging Reynaerde ---

wedstrijdschaak - breedteschaak - recreatieschaak
Aangesloten bij Leidse schaakbond - LeiSB / KNSB